PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Ninh Thị DungÂm nhạc6A381111
2Ninh Thị DungÂm nhạc6B381111
3Ninh Thị DungÂm nhạc6C381111
4Ninh Thị DungÂm nhạc7A331111
5Ninh Thị DungÂm nhạc7B311111
6Ninh Thị DungÂm nhạc7C321111
7Ninh Thị DungÂm nhạc8A371111
8Ninh Thị DungÂm nhạc8B381111
9Ninh Thị DungÂm nhạc8C401111
10Ninh Thị DungÂm nhạc9A     
11Ninh Thị DungÂm nhạc9B     
12Ninh Thị DungÂm nhạc9C     
13Lê Đình TrườngCông nghệ6A381221
14Lê Đình TrườngCông nghệ6B381221
15Nguyễn Văn OánhCông nghệ6C381221
16Nguyễn Văn OánhCông nghệ7A331211
17Nguyễn Văn OánhCông nghệ7B311211
18Nguyễn Văn OánhCông nghệ7C321211
19Đào Thị ThảoCông nghệ8A371211
20Đào Thị ThảoCông nghệ8B381211
21Đào Thị ThảoCông nghệ8C401211
22Đào Thị ThảoCông nghệ9A352111
23Đào Thị ThảoCông nghệ9B352111
24Đào Thị ThảoCông nghệ9C292111
25Trần Đức VũĐịa lí6A381111
26Trần Đức VũĐịa lí6B381111
27Trần Đức VũĐịa lí6C381111
28Trần Đức VũĐịa lí7A331211
29Trần Đức VũĐịa lí7B311211
30Trần Đức VũĐịa lí7C321211
31Trần Đức VũĐịa lí8A371111
32Trần Đức VũĐịa lí8B381111
33Trần Đức VũĐịa lí8C401111
34Trần Đức VũĐịa lí9A351211
35Trần Đức VũĐịa lí9B351211
36Trần Đức VũĐịa lí9C291211
37Nguyễn Thị HồngGdcd6A381111
38Nguyễn Thị HồngGdcd6B381111
39Nguyễn Thị HồngGdcd6C381111
40Nguyễn Thị HồngGdcd7A331111
41Nguyễn Thị HồngGdcd7B311111
42Nguyễn Thị HồngGdcd7C321111
43Nguyễn Thị HồngGdcd8A371111
44Nguyễn Thị HồngGdcd8B381111
45Nguyễn Thị HồngGdcd8C401111
46Nguyễn Thị HồngGdcd9A351111
47Nguyễn Thị HồngGdcd9B351111
48Nguyễn Thị HồngGdcd9C291111
49Vũ Thị HuyềnHóa học8A371231
50Vũ Thị HuyềnHóa học8B381231
51Vũ Thị HuyềnHóa học8C401231
52Vũ Thị HuyềnHóa học9A351231
53Vũ Thị HuyềnHóa học9B351231
54Vũ Thị HuyềnHóa học9C291231
55Nguyễn Trung HiếuLịch sử6A381111
56Nguyễn Trung HiếuLịch sử6B381111
57Nguyễn Trung HiếuLịch sử6C381111
58Nguyễn Trung HiếuLịch sử7A331211
59Nguyễn Trung HiếuLịch sử7B311211
60Nguyễn Trung HiếuLịch sử7C321211
61Nguyễn Trung HiếuLịch sử8A371111
62Nguyễn Trung HiếuLịch sử8B381111
63Nguyễn Trung HiếuLịch sử8C401111
64Nguyễn Trung HiếuLịch sử9A351111
65Nguyễn Trung HiếuLịch sử9B351111
66Nguyễn Trung HiếuLịch sử9C291111
67Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6A381111
68Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6B381111
69Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6C381111
70Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7A331111
71Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7B311111
72Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7C321111
73Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8A371111
74Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8B381111
75Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8C401111
76Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9A351111
77Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9B351111
78Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9C291111
79Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6A382221
80Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6B382221
81Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6C382221
82Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ7A332221
83Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ7B312221
84Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ7C322221
85Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ8A372221
86Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ8B382221
87Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ8C402221
88Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ9A352221
89Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ9B352221
90Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ9C292221
91Nguyễn Thị ToànNgữ văn6A382251
92Nguyễn Thị ToànNgữ văn6B382251
93Vũ Thị Thanh ThúyNgữ văn6C382251
94Lê Thị HiềnNgữ văn7A332251
95Lê Thị HiềnNgữ văn7B312251
96Nguyễn Thị NgọcNgữ văn7C322251
97Nguyễn Thị NgọcNgữ văn8A372361
98Nguyễn Thị NgọcNgữ văn8B382361
99Nguyễn Thị ToànNgữ văn8C402361
100Nguyễn Thị HồngNgữ văn9A352361
101Lê Thị HiềnNgữ văn9B352361
102Vũ Thị Thanh ThúyNgữ văn9C292361
103Vũ Thị ThụySinh học6A381311
104Vũ Thị ThụySinh học6B381311
105Vũ Thị ThụySinh học6C381311
106Nguyễn Văn OánhSinh học7A331311
107Nguyễn Văn OánhSinh học7B311311
108Nguyễn Văn OánhSinh học7C321311
109Vũ Thị ThụySinh học8A371311
110Vũ Thị ThụySinh học8B381311
111Vũ Thị ThụySinh học8C401311
112Nguyễn Văn OánhSinh học9A351311
113Nguyễn Văn OánhSinh học9B351311
114Nguyễn Văn OánhSinh học9C291311
115Lê Huy ThuầnThể dục6A381231
116Lê Huy ThuầnThể dục6B381231
117Lê Huy ThuầnThể dục6C381231
118Hoàng Thị ThoaThể dục7A331231
119Hoàng Thị ThoaThể dục7B311231
120Hoàng Thị ThoaThể dục7C321231
121Hoàng Thị ThoaThể dục8A371231
122Hoàng Thị ThoaThể dục8B381231
123Hoàng Thị ThoaThể dục8C401231
124Lê Huy ThuầnThể dục9A351231
125Lê Huy ThuầnThể dục9B351231
126Lê Huy ThuầnThể dục9C291231
127Lê Thị ThấmToán6A382231
128Lê Thị ThấmToán6B382231
129Lê Thị ThấmToán6C382231
130Nguyễn Mạnh TuấnToán7A332231
131Nguyễn Mạnh TuấnToán7B312231
132Nguyễn Mạnh TuấnToán7C322231
133Lê Đình ÚyToán8A372331
134Lê Đình ÚyToán8B382331
135Lê Đình ÚyToán8C402331
136Vũ Xuân TuyênToán8C402331
137Lê Đình ÚyToán9A352331
138Nguyễn Mạnh TuấnToán9B352331
139Lê Thị ThấmToán9C292331
140Nguyễn Mạnh TuấnToán9C292331
141Phạm Đức MạnhTự chọn6A381221
142Phạm Đức MạnhTự chọn6B381221
143Phạm Đức MạnhTự chọn6C381221
144Phạm Đức MạnhTự chọn7A331221
145Phạm Đức MạnhTự chọn7B311221
146Phạm Đức MạnhTự chọn7C321221
147Lê Đình TrườngVật lí6A381121
148Lê Đình TrườngVật lí6B381121
149Lê Đình TrườngVật lí6C381121
150Lê Đình TrườngVật lí7A331121
151Lê Đình TrườngVật lí7B311121
152Lê Đình TrườngVật lí7C321121
153Lê Đình TrườngVật lí8A371121
154Lê Đình TrườngVật lí8B381121
155Lê Đình TrườngVật lí8C401121
156Đào Thị ThảoVật lí9A351221
157Đào Thị ThảoVật lí9B351221
158Đào Thị ThảoVật lí9C291221