PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Ninh Thị DungÂm nhạc6A     
2Ninh Thị DungÂm nhạc6B     
3Ninh Thị DungÂm nhạc6C     
4Ninh Thị DungÂm nhạc6D     
5Ninh Thị DungÂm nhạc7A     
6Ninh Thị DungÂm nhạc7B     
7Ninh Thị DungÂm nhạc7C     
8Ninh Thị DungÂm nhạc8A     
9Ninh Thị DungÂm nhạc8B     
10Ninh Thị DungÂm nhạc8C     
11Ninh Thị DungÂm nhạc9A     
12Ninh Thị DungÂm nhạc9B     
13Ninh Thị DungÂm nhạc9C     
14Phạm Đức MạnhCông nghệ6A     
15Lê Huy ThuầnCông nghệ6B     
16Phạm Đức MạnhCông nghệ6C     
17Vũ Thị HuyềnCông nghệ6D     
18Nguyễn Văn OánhCông nghệ7A     
19Nguyễn Văn OánhCông nghệ7B     
20Nguyễn Văn OánhCông nghệ7C     
21Đào Thị ThảoCông nghệ8A     
22Đào Thị ThảoCông nghệ8B     
23Đào Thị ThảoCông nghệ8C     
24Đào Thị ThảoCông nghệ9A     
25Đào Thị ThảoCông nghệ9B     
26Đào Thị ThảoCông nghệ9C     
27Trần Đức VũĐịa lí6A     
28Trần Đức VũĐịa lí6B     
29Trần Đức VũĐịa lí6C     
30Trần Đức VũĐịa lí6D     
31Trần Đức VũĐịa lí7A     
32Trần Đức VũĐịa lí7B     
33Trần Đức VũĐịa lí7C     
34Trần Đức VũĐịa lí8A     
35Trần Đức VũĐịa lí8B     
36Trần Đức VũĐịa lí8C     
37Trần Đức VũĐịa lí9A     
38Trần Đức VũĐịa lí9B     
39Trần Đức VũĐịa lí9C     
40Nguyễn Thị HồngGdcd6C     
41Nguyễn Thị HồngGdcd6D     
42Nguyễn Thị HồngGdcd7A     
43Nguyễn Thị HồngGdcd7B     
44Nguyễn Thị HồngGdcd7C     
45Nguyễn Thị HồngGdcd8A     
46Nguyễn Thị HồngGdcd8B     
47Nguyễn Thị HồngGdcd8C     
48Nguyễn Thị HồngGdcd9A     
49Nguyễn Thị HồngGdcd9B     
50Nguyễn Thị HồngGdcd9C     
51Vũ Thị HuyềnHóa học8A     
52Vũ Thị HuyềnHóa học8B     
53Vũ Thị HuyềnHóa học8C40    
54Vũ Thị HuyềnHóa học9A     
55Vũ Thị HuyềnHóa học9B     
56Vũ Thị HuyềnHóa học9C     
57Nguyễn Trung HiếuLịch sử6A     
58Nguyễn Trung HiếuLịch sử6B     
59Nguyễn Trung HiếuLịch sử6C     
60Nguyễn Trung HiếuLịch sử6D     
61Nguyễn Trung HiếuLịch sử7A     
62Nguyễn Trung HiếuLịch sử7B     
63Nguyễn Trung HiếuLịch sử7C     
64Nguyễn Trung HiếuLịch sử8A     
65Nguyễn Trung HiếuLịch sử8B     
66Nguyễn Trung HiếuLịch sử8C     
67Nguyễn Trung HiếuLịch sử9A     
68Nguyễn Trung HiếuLịch sử9B     
69Nguyễn Trung HiếuLịch sử9C     
70Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6A     
71Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6B     
72Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6C     
73Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật6D     
74Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7A     
75Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7B     
76Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật7C     
77Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8A     
78Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8B     
79Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật8C     
80Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9A     
81Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9B     
82Nguyễn Văn ĐôngMĩ thuật9C     
83Phạm Thị Thanh LoanNgoại ngữ6A     
84Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6B     
85Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6C     
86Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ6D     
87Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ7A     
88Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ7B     
89Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ7C     
90Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ8A     
91Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ8B     
92Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ8C     
93Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ9A     
94Nguyễn Thị NgânNgoại ngữ9B     
95Nguyễn Thị LâmNgoại ngữ9C     
96Lê Thị HiềnNgữ văn6A     
97Lê Thị HiềnNgữ văn6B     
98Nguyễn Thị NgọcNgữ văn6C     
99Nguyễn Thị NgọcNgữ văn6D     
100Vũ Thị Thanh ThúyNgữ văn7A     
101Nguyễn Thị HồngNgữ văn7B     
102Vũ Thị Thanh ThúyNgữ văn7C     
103Nguyễn Thị ToànNgữ văn8A39    
104Nguyễn Thị ToànNgữ văn8B39    
105Vũ Thị Thanh ThúyNgữ văn8C     
106Lê Thị HiềnNgữ văn9A     
107Nguyễn Thị NgọcNgữ văn9B     
108Nguyễn Thị ToànNgữ văn9C32    
109Vũ Thị ThụySinh học6A     
110Vũ Thị ThụySinh học6B     
111Nguyễn Văn OánhSinh học6C     
112Nguyễn Văn OánhSinh học6D     
113Nguyễn Văn OánhSinh học7A     
114Nguyễn Văn OánhSinh học7B     
115Nguyễn Văn OánhSinh học7C     
116Vũ Thị ThụySinh học8A     
117Vũ Thị ThụySinh học8B     
118Vũ Thị ThụySinh học8C40    
119Vũ Thị ThụySinh học9A     
120Nguyễn Văn OánhSinh học9B     
121Nguyễn Văn OánhSinh học9C     
122Lê Huy ThuầnThể dục6A     
123Lê Huy ThuầnThể dục6B     
124Hoàng Thị ThoaThể dục6C     
125Hoàng Thị ThoaThể dục6D     
126Hoàng Thị ThoaThể dục7A     
127Hoàng Thị ThoaThể dục7B     
128Hoàng Thị ThoaThể dục7C     
129Hoàng Thị ThoaThể dục8A     
130Hoàng Thị ThoaThể dục8B     
131Hoàng Thị ThoaThể dục8C     
132Lê Huy ThuầnThể dục9A     
133Lê Huy ThuầnThể dục9B     
134Lê Huy ThuầnThể dục9C     
135Lê Thị ThấmToán6A0    
136Phạm Tiến HạnhToán6B     
137Phạm Tiến HạnhToán6C     
138Phạm Tiến HạnhToán6D     
139Lê Đình ÚyToán7A     
140Lê Đình ÚyToán7B     
141Lê Đình ÚyToán7C     
142Lê Thị ThấmToán8A     
143Lê Thị ThấmToán8B     
144Lê Thị ThấmToán8C40    
145Phạm Tiến HạnhToán9A     
146Lê Đình ÚyToán9B     
147Vũ Xuân TuyênToán9C32    
148Phạm Đức MạnhTự chọn6A     
149Phạm Đức MạnhTự chọn6B     
150Phạm Đức MạnhTự chọn6C     
151Phạm Đức MạnhTự chọn6D     
152Phạm Đức MạnhTự chọn7A     
153Phạm Đức MạnhTự chọn7B     
154Phạm Đức MạnhTự chọn7C     
155Lê Đình TrườngVật lí6A0    
156Lê Đình TrườngVật lí6B     
157Lê Đình TrườngVật lí6C     
158Lê Đình TrườngVật lí6D     
159Đào Thị ThảoVật lí7A     
160Đào Thị ThảoVật lí7B     
161Đào Thị ThảoVật lí7C     
162Lê Đình TrườngVật lí8A     
163Lê Đình TrườngVật lí8B     
164Lê Đình TrườngVật lí8C40    
165Lê Đình TrườngVật lí9A     
166Lê Đình TrườngVật lí9B     
167Lê Đình TrườngVật lí9C