PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022 11/10/2021 [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020 14/01/2020 [HyperLink19]
3 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019 18/11/2019 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020 25/09/2019 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 27/05/2019 [HyperLink19]
6 GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 20/05/2019 [HyperLink19]
7 GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 20/05/2019 [HyperLink19]
8 THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG 04/04/2019 [HyperLink19]
9 THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG 04/04/2019 [HyperLink19]
10 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018 12/11/2018 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019 26/09/2018 [HyperLink19]
12 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 29/08/2018 [HyperLink19]
13 CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT 14/10/2017 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT 14/10/2017 [HyperLink19]
15 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập 10/10/2017 [HyperLink19]
16 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của BGD -ĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệpgiáo viên mầm non, phổ thông công lập 09/10/2017 [HyperLink19]
17 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 03/10/2017 [HyperLink19]
18 THÔNG TƯ 01 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN 07/10/2016 [HyperLink19]
19 HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2016-2017 02/10/2016 [HyperLink19]
20 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 37 TUẦN NĂM HOC 2016 - 2017 30/08/2016 [HyperLink19]
    
12