PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Diệp Anh
   Sinh ngày: 10/03/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Phí Xá - CH
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện Giai điệu tuổi Hồng
   Năm học: 2018 - 2019
   Tô Diệu Hải
   Sinh ngày: 08/04/2007  
   Lớp: 6C
   Chỗ ở: 19/5 - CH
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn T.Anh IOE
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thùy Linh
   Sinh ngày: 05/12/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Quý Khê- cẩm Hoàng- Cẩm giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn T.Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Thu Thủy
   Sinh ngày: 31/03/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Phượng Hoàng- Cẩm Hoàng- cẩm Giàng- hải dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Như Ý
   Sinh ngày: 18/02/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Phí Xá- cẩm hoàng- cẩm giàng- hải dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện Giai điệu tuổi Hồng
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 15/05/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Ngoc Lâu
   Thành tích:     Giải Ba Cấp Huyện Giai điệu tuổi Hồng
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
   Sinh ngày: 07/11/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phí Xá
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện Giai điệu tuổi Hồng
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Liễu
   Sinh ngày: 17/10/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Ngọc Lâu
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện Giai điệu tuổi Hồng
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thanh Mai
   Sinh ngày: 19/01/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Ngọc Lâu
   Thành tích:     Giải KK cấp huyện môn T.Anh và T.Anh IOE
   Năm học: 2018 - 2019
   Chu Thị Phương Ngân
   Sinh ngày: 25/07/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Phượng Hoàng
   Thành tích:     Giải KK cấp huyện môn Địa lí
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...