PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: TRẦN VĂN TOẢN - Hiệu Trưởng
Địa chỉ: Xã Cẩm Hoàng - Huyện Cẩm Giàng -Tỉnh Hải Dương - ĐT:03203 798 692 - 0365138816
Web: http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn - Gmail: truongthcscamhoang@gmail.com - LH: Đ/c Mạnh: 0912878202
Đăng nhập