PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

 UBND HUYỆN CẨM GIÀNG KẾT QUẢ 
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021
                       
  Điểm chuẩn: Tuệ Tĩnh 29.7  
  Cẩm Giàng:  28.8                  
  Cẩm Giàng 2:  NV1: 26,1; NV2: 28,4            
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp HĐ thi Điểm các môn ƯT, KK Tổng điểm Trúng Tuyển
N.Văn Toán Hoá
1 Nguyễn Văn Tùng 19-12-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.50 8.50 10.00 0.00 42.00 Đ
2 Nguyễn Ngọc Mai 10-05-2005 9B A1 Tuệ Tĩnh 7.75 7.50 9.60   40.10 Đ
2 Đào Đắc Văn 09-02-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.50 7.75 9.60   40.10 Đ
4 Vũ Việt Anh 04-08-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.50 7.75 9.20   39.70 Đ
6 Nguyễn Ngọc Duy 15-03-2005 9C A1 N.Trãi 7.00 7.50 9.60 0.50 39.10 Đ(CG)
5 Nguyễn T.Thúy Quỳnh 02-07-2005 9B A1 Tuệ Tĩnh 8.00 6.75 9.20   38.70 Đ
6 Nguyễn Trọng Đông 16-10-2005 9A A1 C.Giàng 7.00 7.50 9.60   38.60 Đ
6 Phạm Trọng Thức 20-08-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 6.50 8.00 9.60   38.60 Đ
9 Hoàng Trung Kiên 30-07-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.00 7.50 9.20   38.20 Đ
10 Lê Phương Thúy 12-08-2005 9C A1 C.Giàng 6.50 7.50 10.00   38.00 Đ
11 Nguyễn Thị Hiền 22-01-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.25 7.50 8.40   37.90 Đ
12 Vũ Thị Vân Anh 25-01-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.00 7.25 9.20   37.70 Đ
13 Lương Thanh Chúc 10-01-2005 9C A1 C.Giàng 7.50 6.50 9.60   37.60 Đ
14 Vũ Thị Thu Hoài 07-09-2005 9A A1 C.Giàng 6.50 7.50 9.20   37.20 Đ
15 Nguyễn Thị Thương 29-06-2005 9C A2 C.Giàng 6.50 7.00 9.60   36.60 Đ
16 Nguyễn Thị Hà 26-02-2005 9A A2 Tuệ Tĩnh 6.75 6.75 9.20   36.20 Đ
17 Nguyễn Thu Hà 11-12-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.50 6.50 8.00   36.00 Đ
18 Nguyễn Vũ Đức 26-01-2005 9C A1 C.Giàng 7.50 6.00 8.80   35.80 Đ
18 Nguyễn T. Hồng Hải 24-06-2005 9A A2 C.Giàng 6.75 6.75 8.80   35.80 Đ
18 Lương Văn Trúc 05-06-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 6.50 7.00 8.80   35.80 Đ
21 Nguyễn Hữu Bắc 16-03-2005 9C A1 C.Giàng 5.50 7.50 9.60   35.60 Đ
22 Nguyễn T. Khánh Linh 30-05-2005 9C A1 C.Giàng 6.50 6.25 10.00   35.50 Đ
22 Phan Viết Minh 27-07-2004 9B A2 Tuệ Tĩnh 7.00 5.75 10.00   35.50 Đ
24 Phạm Bảo Khánh 25-04-2005 9C A1 C.Giàng 6.50 6.75 8.80   35.30 Đ
24 Nguyễn Ngọc Mai Linh 17-10-2005 9B A1 C.Giàng 7.50 5.75 8.80   35.30 Đ
26 Phạm Xuân Minh 28-09-2005 9B A1 C.Giàng 2 5.75 7.25 9.20   35.20 Đ
27 Nguyễn T. Phương Anh 20-11-2005 9A A2 Tuệ Tĩnh 6.00 6.75 9.60   35.10 Đ
28 Phạm Như Quỳnh 05-04-2005 9B A2 C.Giàng 2 6.75 6.00 9.20   34.70 Đ
29 Nguyễn Văn Kiên 26-05-2005 9B A3 C.Giàng 2 6.25 6.50 8.80   34.30 Đ
30 Hoàng Minh Hiếu 05-07-2005 9A A1 Tuệ Tĩnh 5.75 6.75 9.20   34.20 Đ
30 Nguyễn Thị Hải Yến 13-11-2005 9C A1 C.Giàng 6.25 6.25 9.20   34.20 Đ
32 Nguyễn Đăng Hải 21-06-2005 9A A2 C.Giàng 6.00 7.00 8.00   34.00 Đ
33 Phạm Thành Chung 06-11-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 6.00 6.75 8.40   33.90 Đ
33 Vũ Tiến Thành 01-01-2005 9C A2 Tuệ Tĩnh 6.75 6.00 8.40   33.90 Đ
35 Nguyễn Thị Nga 04-12-2005 9B A2 C.Giàng 2 6.50 6.00 8.80   33.80 Đ
35 Hoàng Văn Thái 04-04-2005 9C A3 Tuệ Tĩnh 5.50 7.00 8.80   33.80 Đ
37 Bùi Thị Kim Huệ 11-08-2005 9C A1 C.Giàng 5.50 6.50 9.60   33.60 Đ
38 Nguyễn Văn Thái 04-11-2005 9C A2 Tuệ Tĩnh 5.75 7.00 8.00   33.50 Đ
39 Nguyễn T. Kim Anh 20-11-2005 9A A2 Tuệ Tĩnh 6.00 6.50 8.40   33.40 Đ
40 Nguyễn Thị Linh 02-10-2005 9B A2 Tuệ Tĩnh 6.00 6.25 8.40   32.90 Đ
41 Bùi Hữu Trường 08-04-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.00 5.75 7.20   32.70 Đ
42 Vũ Thị Khánh Ly 21-05-2005 9B A1 C.Giàng 6.50 5.75 8.00   32.50 Đ
43 Nguyễn Thị Mai Linh 02-12-2005 9B A2 C.Giàng 2 7.00 5.00 8.40   32.40 Đ
44 Nguyễn Thanh Mai 19-01-2005 9B A1 C.Giàng 6.00 5.75 8.80   32.30 Đ
45 Nguyễn Thị Nguyên 01-05-2005 9B A2 Tuệ Tĩnh 6.25 6.00 7.60   32.10 Đ
45 Nguyễn Danh Tuyển 11-12-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 5.50 6.75 7.60   32.10 Đ
47 Lê Thành Vinh 24-10-2005 9C A2 Tuệ Tĩnh 5.50 6.50 8.00   32.00 Đ
48 Nguyễn  Huy Bách 22-05-2005 9C A1 Tuệ Tĩnh 6.25 5.00 9.20   31.70 Đ
49 Nguyễn Thị Tâm 28-02-2005 9B A2 C.Giàng 2 6.25 5.75 7.60   31.60 Đ
50 Nguyễn Danh Thành 10-08-2005 9C A2 C.Giàng 2 5.50 5.50 9.20   31.20 Đ
51 Lê Đình Lộc 17-07-2005 9B A1 Tuệ Tĩnh 6.00 6.25 6.40   30.90 Đ
52 Hoàng T. Phương Anh 07-09-2005 9A A2 Tuệ Tĩnh 5.25 5.75 8.80   30.80 Đ
53 Lê Khánh Linh 24-06-2005 9B A2 C.Giàng 2 5.00 5.50 9.60   30.60 Đ
54 Chu T. Phương Ngân 25-07-2005 9B A2 Tuệ Tĩnh 6.25 5.00 8.00   30.50 Đ
55 Phạm Đức Khánh 02-09-2005 9B A2 C.Giàng 2 5.75 6.00 6.80   30.30 Đ
56 Nguyễn Đình Dũng 16-08-2005 9A A2 C.Giàng 2 4.75 5.75 8.80   29.80 Đ
57 Nguyễn Thị Hoan 03-09-2005 9A A3 C.Giàng 2 6.25 4.75 7.60   29.60 Đ
58 Nguyễn Minh Thái 17-06-2005 9C A2 Tuệ Tĩnh 7.00 3.75 8.00   29.50 Đ(CG2)
59 Nguyễn T. Lan Hương 20-12-2005 9B A2 Tuệ Tĩnh 6.75 4.00 6.80   28.30  
60 Nguyễn Danh Lộc 04-07-2005 9B A3 Tuệ Tĩnh 5.75 5.50 5.60   28.10  
60 Nguyễn T.Phương Thảo 14-12-2005 9C A1 C.Giàng 2 5.25 5.00 7.60   28.10 Đ
62 Nguyễn Thị Bích 08-05-2005 9A A3 C.Giàng 2 6.50 4.50 6.00   28.00 Đ
62 Trần Văn Tiến 12-08-2005 9C A2 Tuệ Tĩnh 4.50 5.50 8.00   28.00  
64 Nguyễn Đình Thắng 04-09-2005 9C A2 C.Giàng 2 5.00 5.00 7.60   27.60 Đ
65 Phạm Thị Liễu 17-10-2005 9B A3 C.Giàng 2 5.00 4.75 7.60   27.10 Đ
66 Nguyễn Thị Thảo Ly 21-10-2005 9B A3 C.Giàng 2 5.25 4.25 8.00   27.00 Đ
77 N. Thành Luyên Anh 24-12-2005 9A A3 C.Giàng 2 4.00 4.00 8.40 2.50 26.90 Đ
67 Nguyễn Thị Quỳnh  13-08-2005 9B A2 C.Giàng 2 6.00 4.00 6.80   26.80 Đ
68 Hà Thế Dũng 16-03-2005 9A A2 C.Giàng 2 5.75 4.00 7.20   26.70 Đ
69 P. Thị Thu Huyền 19-03-2005 9B A3 C.Giàng 2 6.75 3.25 6.40   26.40 Đ
70 Phạm Ngọc Đạt 17-02-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.00 5.00 5.60   25.60  
70 Trần Tuấn Nguyên 07-01-2005 9B A3 C.Giàng 2 6.00 3.00 7.60   25.60  
72 Trần Văn Nguyên 26-05-2005 9B A3 C.Giàng 5.00 4.00 7.20   25.20  
73 Nguyễn Thị Hà 15-05-2005 9A A3 C.Giàng 5.50 4.25 5.60   25.10  
74 Nguyễn Danh Tuấn 01-02-2005 9C A2 C.Giàng 2 5.75 2.75 8.00   25.00  
75 Nguyễn Đình Long 30-03-2005 9B A2 Tuệ Tĩnh 3.50 5.50 6.80   24.80  
76 N. Thị Thanh Nhàn 08-10-2005 9B A2 C.Giàng 2 5.50 4.00 5.60   24.60  
78 Vũ Thị Ánh Vân 13-11-2005 9C A3 C.Giàng 2 5.50 3.25 6.80   24.30  
79 Nguyễn Hữu Đông 06-10-2005 9A A3 C.Giàng 2 3.75 5.75 5.20   24.20  
80 Hà Thế Minh Hiếu 03-12-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.00 4.00 6.00   24.00  
81 Nguyễn Thị Hòa 09-07-2005 9A A3 C.Giàng 2 3.25 4.75 7.20   23.20  
82 Nguyễn Hữu Minh 03-05-2005 9B A3 C.Giàng 2 4.50 3.50 6.80   22.80  
83 N. Thị Quỳnh Hoa 07-11-2005 9A A3 Tuệ Tĩnh 5.75 1.75 7.20   22.20  
84 Phạm Thu Hà 01-12-2005 9A A2 C.Giàng 2 6.00 2.25 5.60   22.10  
85 Đào Ngọc Kiếm Hùng 22-10-2005 9A A3 C.Giàng 2 4.75 3.75 4.80   21.80  
86 Nguyễn Xuân Chuẩn 16-06-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.00 2.50 5.60   20.60  
87 Nguyễn Văn Tuyên 04-07-2005 9C A3 C.Giàng 2 4.25 2.75 6.40   20.40  
88 N. Thị Ngọc Dung 23-01-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.25 2.75 4.00   20.00  
88 Nguyễn Bá Quân 01-04-2005 9B A3 C.Giàng 2 5.75 2.25 4.00   20.00  
90 Bùi Thị Tho 05-10-2005 9C A3 C.Giàng 2 4.25 2.50 5.60   19.10  
91 Nguyễn Thu Hiền 04-10-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.50 1.75 4.40   18.90  
92 Bùi Thị Mỹ Duyên 10-11-2005 9C A2 C.Giàng 2 6.00 1.00 4.00   18.00  
93 Lê Phương Nhung 15-01-2005 9A A3 C.Giàng 2 5.20 0.75 5.75   17.65  
94 Trần Thị Như Hoa 03-10-2005 9A A3 C.Giàng 2 3.75 1.75 4.40   15.40  
95 Nguyễn  Đình Dương 20-10-2005 9A   C.Giàng 2 2.50 2.00 3.20   12.20  
96 Nguyễn Ngọc Thụy 01-05-2005 9C A3 C.Giàng 2 3.50 0.25 3.60   11.10  
97 Trần Thị Mai Anh 10-11-2005 9A   C.Giàng 2 3.25 0.25 3.60   10.60  
98 Phạm Đức Hoàng 19-09-2005 9A   Tuệ Tĩnh 0.75 1.00 3.60   7.10  
ĐIỂM TRUNG BÌNH         5.82 5.19 7.65   29.67  
                       
  HS tốt nghiệp: 113 em       Lớp  SS Dự thi Đỗ Đạt tỉ lệ (%)  
  Dự thi: 98 em       9A 36 30 14 46.7  
  Trúng tuyển: 67 em       9B 38 30 22 73.3  
  Đat: 68,4% so với dự thi       9C 39 38 31 81.6  
  Đat: 59,3% so với HSTN                    
  Điểm trung bình không tính ƯT, KK: 29,67                
                       
             HIỆU TRƯỞNG
                       
                       
                       
                       
            Vũ Xuân Tuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lê Phương Thúy hiện đang là học sinh lớp 9C trường THCS Cẩm Hoàng. Từ nhỏ, em đã không còn bố, do bố em mất khi em chưa tròn 2 tuổi. ... Cập nhật lúc : 22 giờ 26 phút - Ngày 24 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2020, SỞ GD-ĐT HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO MÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 21 phút - Ngày 27 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Sáng 30.3, em Hoàng Thị Yến Nhi, học sinh lớp 7B, Trường THCS Cẩm Hoàng đã mổ lợn tiết kiệm để ủng hộ địa phương 1 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19. Anh Hoàng Hữu Đức, Giám đốc Công ty ... Cập nhật lúc : 8 giờ 46 phút - Ngày 19 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
6. Hướng dẫn phần mềm Zoom để họp trực tuyến và quay bài giảng điện tử cho ViettelStudy https://www.youtube.com/watch?v=NyWOfTDNuc8 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 56 phút - Ngày 24 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT nCoV GÂY RA ... Cập nhật lúc : 15 giờ 22 phút - Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Hoàng tổ chức “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “ Tết cổ truyền – Xuân trao yêu thương” Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức với quy môn lớn, có sự tham gia đông đảo các bậc PHHS, các ... Cập nhật lúc : 11 giờ 45 phút - Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG BÊNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA MỚI Cẩm Giàng, ngày 04/02/2020 ... Cập nhật lúc : 13 giờ 20 phút - Ngày 4 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Mâm ngũ quả là một trong những thứ quan trọng để chưng bày trên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết của người Việt. Nó mang một ý nghĩa chung sâu sắc là dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiế ... Cập nhật lúc : 12 giờ 32 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Trong buổi chiều thứ tư ngày 15/01/2020, trường THCS Cẩm Hoàng tổ chức trải nghiệm cho HS tham gia làm bánh chưng tết. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 22 phút - Ngày 20 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
NGÀY 10/12/2019 TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ X- NĂM 2020 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 36 phút - Ngày 24 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của BGD -ĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệpgiáo viên mầm non, phổ thông công lập
123