PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai20:26:00
2Khách vãng lai20:25:42
3Khách vãng lai20:17:33
4Khách vãng lai20:09:07
5Khách vãng lai20:04:32
6Khách vãng lai20:03:22
7Khách vãng lai19:58:17
8Khách vãng lai19:54:02
9Khách vãng lai19:42:54
10Khách vãng lai19:00:05
11Khách vãng lai18:57:45
12Khách vãng lai18:53:28
13Khách vãng lai18:42:27
14Khách vãng lai18:36:48
15Khách vãng lai18:33:46
16Khách vãng lai18:11:04
17Khách vãng lai16:28:45
18Nguyễn Thị Hồng11:47:10
19Phạm Đức Mạnh10:29:20
20Khách vãng lai10:08:11
21Khách vãng lai08:54:51
22Khách vãng lai08:23:47
23Khách vãng lai07:41:03
24Khách vãng lai07:26:01
25Khách vãng lai07:23:52
26Khách vãng lai07:14:32
27Khách vãng lai06:32:55
28Khách vãng lai06:32:51
29Khách vãng lai04:50:22
30Khách vãng lai03:27:23
31Khách vãng lai03:27:06
32Khách vãng lai02:51:08
30 10 2020