PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 19/08/2019
Sáng : 
- Từ 7h00 : Học sinh toàn trường tập trung theo lớp, GVCN hướng dẫn HS theo các nội dung chỉ đạo chung của nhà trường. Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 8A( đ/c Thoa và đ/c Hiền )
- Đoàn đội bàn giao công trình măng non cho các lớp.
-Ban lao động phân vị trí lao động chuyên và bàn giao cho GVCN
-GV nộp đơn xin soạn GAVT về đ/c PHT.
- Từ 9h00 : +Đón đoàn kiểm tra công tác CSVC đầu năm học ( HT, PHT, đ/c Úy, tổ VP)
                   +GVCN khối 789 hoàn thành học bạ , sổ điểm của HS kiểm tra lại tại VP tổ KHXH
-Chiều :  

Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 20/08/2019
Sáng : 
- Ban CSVC tiếp tục kiểm tra toàn bộ CSVC theo kiến nghị của đoàn kiểm tra.
- Lập TKB năm học 2019-2020
-GVCN khối 6 nhận hồ sơ HS từ văn thư, hoàn thiện mẫu hồ sơ, lí lịch ( do đ/c Mạnh cung cấp ) .
-Chiều :  
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 21/08/2019
Sáng : 
- Từ 7h00 : Khối 6 dự kiểm tra 3 môn Toán, N.Văn, T.Anh (coi kiểm tra : Đ/c Thảo, Vũ, Thụy, Thoa )
- PHT, tổ trưởng chuyên môn tập huấn hè tại THCS Nguyễn Huệ từ 7h00
- Các lớp lao động chuyên bắt đầu thực hiện theo vị trí phân công ( GVCN chỉ đạo HS )
-Chiều :  
- Chấm bài kiểm tra khối 6 từ 13h30
+Môn Ngữ văn : đ/c Thúy, Hiền, Hồng, Ngọc, Hiếu, Toàn
+Môn Toán : đ,c Tuấn, Thấm, Úy
+Môn T.Anh : Đ/c Lâm, Loan

Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 22/08/2019
Sáng : 
- Từ 7h00 : đ/c Tuyên, Lâm, Thuần dự Đại hội Hội cựu giáo chức xã CH 
- Các lớp lao động chuyên thực hiện theo vị trí phân công ( GVCN chỉ đạo HS )
-Các lớp hoàn thành chăm sóc CTMN ( nhổ cỏ, tưới cây, đánh rêu xung quanh bồn cây)
-Chiều :  
- Họp Hội đồng, chuyên môn từ 14h00 tại VP
- Hoàn thiện khớp phách, vào điểm kiểm tra khối 6 ( tổ VP )

Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 23/08/2019
Sáng : 
- Các lớp lao động chuyên thực hiện theo vị trí phân công ( GVCN chỉ đạo HS )
- GVCN hướng dẫn HS  vệ sinh lớp học ( quét mạnh nhện, lau cửa, kê bàn ghế... )
-Đ/c Đông tập huấn ATGT tại TPHD
-HS , GV chép thời khóa biểu ( trên bảng và web )
-Chiều :  
- Chuẩn bị cho năm học mới


Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 24/08/2019
Sáng : 
- Các lớp lao động chuyên thực hiện theo vị trí phân công ( GVCN chỉ đạo HS )
- Chuẩn bị cho năm học mới
Sáng : 
- Chuẩn bị cho năm học mới