PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Hướng dẫn Đăng nhập
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời (Bill Gates)
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của BGD -ĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệpgiáo viên mầm non, phổ thông công lập
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
THÔNG TƯ 01 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2016-2017
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 37 TUẦN NĂM HOC 2016 - 2017
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN PHÓ HT, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV
HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ MẪU BÌA SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2015-2016
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
MẪU BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ( CÁC Đ/C GIÁO VIÊN TẢI XUỐNG ) TẬP HỢP MÔN MÌNH PHỤ TRÁCH SAU ĐÓ NỘP VỀ Đ/C LAI
HƯỚNG DẪN CUỘC THI " KÍ ỨC HỌC ĐƯỜNG"
12